Эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгчдийн мэдээллийг ил болгов

Эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгчдийн мэдээллийг ил болгов

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэрийн гүйцэтгэх газарт энэ сарын байдлаар эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгчдийн жагсаалтыг ил болгожээ. Учир нь дээрх иргэд шүүхээр орж, нэхэмжлэх талд ямар нэг төлбөр төлөх хуулиар үүрэг хүлээн иргэд байж болзошгүй юм.

Ямартай Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас тус мэдээллийг ил болгож, эрэн сурвалжилж байгаа дараах иргэдийг олоход хамтран ажиллахыг иргэдээс уриалжээ.