Энэ сарын 11-ний өдрийг “ҮЛГЭРЧ ААВ, ЭЭЖ”-ын өдөр болгоно

Энэ сарын 11-ний өдрийг “ҮЛГЭРЧ ААВ, ЭЭЖ”-ын өдөр болгоно