Хөвсгөл нууран дахь усан замын эргүүлийн завинууд ойрын хугацаанд гурав болж нэмэгдэнэ

Хөвсгөл нууран дахь усан замын эргүүлийн завинууд ойрын хугацаанд гурав болж нэмэгдэнэ

Хөвсгөл нууран дахь усан замын эргүүлийн завинууд ойрын хугацаанд гурав болж нэмэгдэх талаар "Golden Hole" Co.LTD -аас мэдээллээ.

Тодруулбал, Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл /МОН-3787/-ын хүрээнд усан замын эргүүлийн 2 ширхэг завийг Хөвсгөлийн Улсын Тусгай Хамгаалалттай Газрын Хамгаалалтын Захиргаанд 2023 оны 06 сард багтаан нийлүүлэх боломжтой талаар "Golden Hole" Co.LTD -аас мэдэгдсэн байна.