АТГ-аас шинээр 13 хэрэг нээн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж эхэлжээ

АТГ-аас шинээр 13 хэрэг нээн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж эхэлжээ

Өнгөрсөн долоо хоногт АТГ-аас 13 хэрэг шинээр нээсэн байна. Мөн зургаан хэргийг шүүхэд шилжүүлж ажилласан аж. Түүнчлэн төрийн алба буюу Гаалийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, нутгийн захиргаа төрийн өмчит зэрэг байгууллагын нийт 15 албан тушаалтанд албан тушаал, ажил мэргэжлээ урвуулан ашиглаж хээль хахууль авсан хэргийг шалгаж тогтоон яллагдагчаар татан шалгаж эхэлсэн байна.

Үргэлжлүүлэн нийт 413 хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

У.УРАНЦЭЦЭГ