Орон нутгийн сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо

Орон нутгийн сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэх хэсэгт заасны дагуу нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвслээс болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны А/33, А/34 дүгээр тушаалаар тус тус тогтоолоо.

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын Нийцлийн аудитын хэлтэс

Холбогдох утас: 11-315578

Дэлгэрэнгүйг дараах холбоосоор орж үзнэ үү

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

https://niislel.audit.mn/detail/5efada3ac0881

Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээ

https://niislel.audit.mn/detail/5efadaffb60a3