Өнөөдөр 12 дугаар ангийн сурагчдад давтлага өгч эхэлнэ

Өнөөдөр 12 дугаар ангийн сурагчдад давтлага өгч эхэлнэ

Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад өнөөдрөөс давтлага хичээл өгч эхэлнэ.

Улсын хэмжээнд 596 сургууль дээр давтлага хичээлийг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа хэмээн БСШУСЯ-ны Ерөнхий боловсролын бодлогын газрын дарга Т.Ням-Очир мэдээлсэн.

Ингэхдээ нэг ангид 10-15 сурагч хичээллэнэ. Мөн сурагчид зөвхөн өөрт оногдсон суудалд сууж нэг хүүхэд гурав хүртэл хичээлийн давтлагад суух боломжтой. Ангийн байрлалаас хамаарч орох, гарах урсгалын дагуу сургуульдаа орж, гарна.

Түүнчлэн давтлага хичээлд сурагч сайн дураараа хамрагдах бөгөөд сургуулийн удирдлагууд заавал суухыг шаардахгүй аж.