Хууль бусаар олборлосон хайрга, дайргыг худалдан авч үйл ажиллагаандаа ашигласан ААН-ийн үйл ажиллагааг зогсоожээ

Хууль бусаар олборлосон хайрга, дайргыг худалдан авч үйл ажиллагаандаа ашигласан ААН-ийн үйл ажиллагааг зогсоожээ

Хууль бусаар хайрга, дайрга олборлож буй талаар энэ сарын 16-нд Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын иргэн цахим орчинд бичсэн. 

Үүний дагуу Экологийн Цагдаагийн Албаны ажлын хэсэг шалгахад, Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын хоёрдугаар багийн нутаг дэвсгэрт Бүрэг толгой гэдэг газарт 55х15 хэмжээтэй гурван хэсэг газрын хөрсийг 0,5 метр гүнтэй хуулж, 60х12 хэмжээтэй хоёр хэсэг газрыг 1,7 метрийн гүнтэй ухаж, нийт таван хэсэг газрыг 4.738.3 куб метр эзлэхүүнтэй ухсан байжээ.

Иймд ажлын хэсгээс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг оролцуулан хууль бусаар олборлосон хайрга, дайргыг худалдан авч үйл ажиллагаандаа ашигласан ААН-ийн үйл ажиллагааг зогсоож, зуурмагийн цех, бусад техник хэрэгслийг лацдан битүүмжилсэн байна. 

Тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн олборлолтын улмаас эвдэгдсэн талбайг буруутай этгээдээр зохих журмын дагуу нөхөн сэргээлт хийлгэхээр болсон талаар Экологийн Цагдаагийн Албанаас мэдээллээ.

Мөн Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газар энэ төрлийн нийт таван гомдол мэдээлэл ирснийг хүлээн авч шалган нэг гомдлыг хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан бол нэг гомдолд шалгалтын ажиллагаа явуулахад Зөрчлийн тухай хуулийн 7.12 дугаар заалтыг зөрчсөн зөрчлийн шинжтэй байсныг Мэргэжлийн хяналтын газарт шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлсэн байна.

Харин гурван гомдол мэдээлэлд эрх бүхий этгээд албан тушаалаа урвуулан ашиглаж, бусдад давуу байдал олгосон байж болзошгүй үйлдэл тогтоогдсон тул АТГ-т шалгуулахаар шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлжээ.