ЗГХЭГ-ын дарга Д.Амарбаясгалан БНСУ-д айлчлал хийж байгаа ажээ

ЗГХЭГ-ын дарга Д.Амарбаясгалан БНСУ-д айлчлал хийж байгаа ажээ

Монгол Улс, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хамтарсан хорооны хуралдаанаар ЗГХЭГ-ын дарга Д.Амарбаясгалан БНСУ-д айлчлал хийж байгаа аж. Айлчлалын эхэнд тэрбээр БНСУ-ын Хүний нөөцийн удирдлагын сайд Ким Сөн Хотой албан уулзалт хийж, төрийн албан хаагчдын хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх, чадамжийг нэмэгдүүлэх, улмаар төрийн бүтээмжийн талаар ярилцсан байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг шалгуур болгох талаар тодорхой тусгасан байдаг.

БНСУ-ын Хүний нөөцийн удирдлагын яамтай төрийн албанд мерит зарчмыг хэрэгжүүлэх, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг бэхжүүлэх чиглэлээр 2019 оноос хамтран ажиллаж, нийт 19 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, хамтарсан уулзалтуудыг хийжээ.

Засаглалыг бэхжүүлэх гол хүчин зүйл нь төрийн албаны хөгжил юм. Тиймээс төрийн албаны хариуцлага, ёс зүйг бэхжүүлэх чиглэлээр амжилттай төсөл хэрэгжүүлсэн улс орны сайн туршлагыг хэрэгжүүлэх, төрийн байгууллагыг иргэндээ хүрч ажилладаг болгохын тулд хамтран ажиллах нь чухал юм. Энэ хүрээнд БНСУ-ын Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын яамны төрийн албан хаагчийн удирдлага, бүртгэлийн систем болох “Е-Сарам”-тай танилцжээ. Тус системийг манай улсад маш богино хугацаанд нэвтрүүлэх боломжтой, мөн үр дүн нь ч хурдан мэдрэгдэхээр байгаа аж.