Хөгжлийн банк нэг их наяд 170.6 тэрбум төгрөгийн зээл барагдуулжээ

Хөгжлийн банк нэг их наяд 170.6 тэрбум төгрөгийн зээл барагдуулжээ

Хөгжлийн банк нэг их наяд 170.6 тэрбум төгрөгийн зээл барагдуулжээ.

Монгол Улсын Хөгжлийн банк өнгөрсөн оны нэгдүгээр сарын 20-ноос /2022.01.20/ энэ оны гуравдугаар сарын 6-нд /2023.03.06/ нийт 1,170.6 тэрбум төгрөгийн зээл барагдуулсан байна.

Үүнд:

  1. 814.6 тэрбум төгрөгийг бэлэн мөнгөөр
  2. 175.4 тэрбум төгрөгийг өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгөөр
  3. 180.6 тэрбум төгрөгийг үнэт цаасаар төвлөрүүлжээ.

Нийт 19 төсөлд олгосон  зээлийг хаасан.

  1. 14 зээлийг бэлнээр буюу 290.9 тэрбум төгрөгөөр
  2. дөрвөн зээлийг өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө
  3. нэг зээлийг үнэт цаасаар төлсөн байна.

Хөгжлийн банк гуравдугаар сарын 6-ны /2023.03.06/ байдлаар 49 зээлдэгчийн 2.7 их наяд төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний багцын үлдэгдэлтэй байгаа аж.