ФОТО: Хорь орчим тоо толгой буган цаа ажиглагдсан байна

ФОТО: Хорь орчим тоо толгой буган цаа ажиглагдсан байна

Хөвсгөлийн Улсын тусгай хамгаалалттай газрын Байгаль хамгаалагч Б.Болд ойн буган цааны судалгаа хийх зорилгоор 5 хоног Хэвэн, Залуу-Үүр, Өлгийн голуудаар явжээ. 

Мөрөөр буган цааны 7 тооны бодгаль, нүдээр 8 тооны бодгаль, 2 тооны бодгалийн популяцуудыг тус тус ажиглаж нийтдээ мөрөөр болон нүдээр 20 орчим тоо толгой энэ удаагийн явдлаар тогтоогдлоо. Мониторингийн судалгаагаар зэрлэг ан амьтдын тоо толгойг тогтооход нүдээр, мөрөөр, хэвтрээр, баасаар гэсэн судалгааны арга зүйн хэлбэрүүдийг ашигладаг байна.

ФОТО: