ТАНИЛЦ: Нийт 431 цэгээр нөөцийн мах худалдан борлуулж байна

ТАНИЛЦ: Нийт 431 цэгээр нөөцийн мах худалдан борлуулж байна

Нийслэлийн есөн дүүргийн 431 цэгээр нөөцийн махыг худалдан борлуулж байна.

Борлуулалтын цэгүүдийн байршлыг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.