ТАЗ: Удирдах болон гүйцэтгэх ажил, албан тушаалд сонгон шалгаруулалт зарлалаа

ТАЗ: Удирдах болон гүйцэтгэх ажил, албан тушаалд сонгон шалгаруулалт зарлалаа

Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудсанд өнөөдрийн байдлаар цахим бүртгэлийн хугацаа нь дуусаагүй бүртгэж байгаа удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын 617 сул орон тооны мэдээлэл зарлагдсан байна. https://csc.gov.mn/home
 
Та сул орон тооны зартай үзэх гэж байгаа бол энд дарж ороод Төрийн албаны зөвлөлийн харьяа 52 Салбар зөвлөлийн цэснээс тусгай шалгалтын зар, мэдээлэлтэй танилцаж, тухайн албан тушаалын ерөнхий, тусгай шаардлагад таны боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, төрийн албанд ажилласан туршлагыг хангаж байна гэж үзвэл зард дурдсан холбогдох мэдээллээ цахимаар илгээх боломжтой юм байна. https://hh.csc.gov.mn/