Адууны махны бөөний үнэ 500 төгрөгөөр нэмэгджээ

Адууны махны бөөний үнэ 500 төгрөгөөр нэмэгджээ

Хүчит шонхор зах дээр энэ сарын 30-ны өдрийн байдлаар махны нийлүүлэлт хэвийн байна. Адууны махны бөөний үнэ 500 төгрөгөөр нэмэгдсэн байдал ажиглагдаж байна гэж ХХААХҮЯ мэдээлэв.

 Махны үнийн судалгаа /энэ сарын 30-ны өдрийн 7 цаг 30 минутын байдлаар/

/Эх үүсвэр: ХХААХҮЯ тандалт судалгаа/

Орон нутгаас нийслэл хот руу нийлүүлж буй амьд мал, махны талаарх мэдээлэл

 

               /2019.10.28-10.29-ны өдрийн байдлаар/                 

/Эх үүсвэр: Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар/