ВИДЕО: Нийт хүн амын тооллого 2020 оны нэгдүгээр сард болно

ВИДЕО: Нийт хүн амын тооллого 2020 оны нэгдүгээр сард болно

Монгол Улс түүхэндээ хүн амын тооллогыг нийт 10 удаа зохион байгуулсан байдаг байна. Харин хуулийн дагуу нийт хүн амын тооллого 2020 оны нэгдүгээр сард болох ажээ. Энэ тухай Үндэсний статистикийн хорооноос “Хүн амын тооллогыг зохион байгуулах” бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна гэж мэдэгджээ.