Мөрөнгөөс Жанхай орох замын гол үерлэсэн тул иргэдийг зорчихгүй байхыг анхааруулж байна

Мөрөнгөөс Жанхай орох замын гол үерлэсэн тул иргэдийг зорчихгүй байхыг анхааруулж байна

Мөрөнгөөс Хатгал, Хатгалаас Жанхай орох замын гол үерлэж, тээврийн хэрэгсэл гарах боломжгүй болжээМөрөнгөөс Хатгал, Хатгалаас Жанхай орох замын гол үерлэж, тээврийн хэрэгсэл гарах боломжгүй болжээ.