Сайжруулсан шахмал түлш болон шатахууны чанарыг нарийвчилж шалгана

Сайжруулсан шахмал түлш болон шатахууны чанарыг нарийвчилж шалгана

Шадар сайдын С.Амарсайханы тушаалаар сайжруулсан түлшний хангалт нийлүүлэлтэд анхаарах, түлшний чанар, орц найрлага, норм норматив ямар байгааг лабораторийн нарийвчилсан шинжилгээнд оруулж өмнөх жилүүдтэй харьцуулан үнэлэх, түүхий нүүрс хэрэглэдэг нам даралтын зуухнуудад суурилуулсан шүүлтүүрүүдийн ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, том оврын автобусуудын утаа шүүгч ажиллаж байгаа, эсэхийг шалгаж дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагджээ. Тус ажлын хэсгийнхэн сайжруулсан түлшний чанарыг шалгахаас гадна ШТС-уудын шатахууны чанар, стандартыг заасан хэмжээнд хүрч байгаа эсэхийг нарийвчлан шалгах аж. 

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны даргын тэргүүлсэн тус ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ЭХЯ, УУХҮЯ, Зам тээврийн яам, ЭМЯ, Соёлын яам, Авто тээврийн үндэсний төв, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын болон Цагдаагийн удирдах газар, нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газар, Нийтийн тээврийн газар зэрэг холбогдох бүх шатны байгууллагуудын төлөөлөл багтсан байна. Учир нь Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын эх үүсвэр нь зөвхөн сайжруулсан түлш, түүхий нүүрс төдий биш учраас шалтгаан нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа бүхий л талын үүрэг оролцоотойгоор бодит байдлыг үнэлэн, цаашдын гарц шийдлийг эрэлхийлэхээр зорьж буй аж. 

Шадар сайд С.Амарсайхан өнөөдөр Ажлын хэсгийнхэнтэй уулзах үеэрээ “Нэн түрүүнд ард иргэдийг угаартахаас сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, сайжруулсан түлшний хангалт нийлүүлэлтэд анхаарах, түлшний чанар, стандарт норм нормативыг шалгаж, лабораторийн нарийвчилсан шинжилгээнд хамруулах, түүхий нүүрс хэрэглэдэг нам даралтын зуухнуудад суурилуулсан шүүлтүүрийг ажиллуулахад хяналт тавих хэрэгтэй байна”гэж үүрэг болгосон байна.  

Ажлын хэсгийнхэн 2022 оны хоёрдугаар сарын 01-нийг хүртэлх хугацаанд дараах ажлуудыг хийхээр төлөвлөөд байна.

Үүнд: 

  • Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүс дэх нам даралтын халаалтын зуухны янданд суурилуулсан утаа шүүгчийн ашиглалтад хяналт шалгалт хийх, шүүлтүүр ашиглагч байгууллагуудад ашиглалтын талаар заавар зөвлөгөө өгч сургалт зохион байгуулах; 
  • Нам даралтын халаалтын зуухны үйл ажиллагаа, түлшний чанарт хяналт тавих;
  • Айл өрхийн ахуйн зориулалттай зууханд сайжруулсан шахмал түлш түлснээр ялгарч буй хаягдал утааны агаарын бохирдолд үзүүлж буй хувь хэмжээг үнэлэх, дүгнэлт боловсруулах;
  • Таван толгой түлш ХХК-ийн үйлдвэрлэж буй сайжруулсан шахмал түлшний түүхий эд, барьцаалдуулагч, мидлингийн чанарыг үнэлэх, 
  • Түүхий нүүрсний хяналтыг чангатгаж, сайжруулсан түлшний борлуулалтын тоог нэмэх;
  • Нийтийн тээврийн тов оврын автобусанд суурилуулсан утаа шүүгч DPF төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаанд хяналт тавьж, заавар зөвлөмж өгөх;
  • Нийслэлийн хэмжээнд хог хаягдлын менежментэд хяналт тавьж үнэлэлт дүгнэлт хийх;
  • Нийслэлийн хэмжээн дэх ШТС-уудын түлш, шатахууны чанарыг тодорхойлох хяналт, шалгалт хийж, дүгнэлт боловсруулах; 
  • Нийтийн тээврийн хэрэгслийн яндангаас ялгарч хаягдал утааны найрлага дахь тортогжилтыг шүүх DPF төхөөрөмжүүдийн нэгдсэн тооллогыг хийж бүртгэлжүүлж ашиглалтад хяналт шалгалт хийх гэх мэт ажлууд багтжээ.
  • Эх сурвалж: Шадар сайдын ажлын алба