Иргэний зориг ногоон нам улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин олгуулах өргөдөл ирүүлжээ

Иргэний зориг ногоон нам улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин олгуулах өргөдөл ирүүлжээ

Иргэний зориг ногоон намын дарга гэх Ц.Ганхуягаас Улсын дээд шүүхэд 2023 оны нэгдүгээр сарын 18-ны өдөр өргөдөл ирүүлжээ.

Уг өргөдөл нь “Иргэний зориг ногоон намд 2006 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр Монгол Улсын дээд шүүхээс олгосон (Улсын бүртгэлийн дугаар 8082001004, регистрийн дугаар 8488932) улсын бүртгэлийн гэрчилгээг гээгдүүлсэн тул Улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.8.4-д заасны дагуу тус намын улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин олгоно уу” гэсэн агуулгатай байна.