Улаанбаатарт амьжиргааны доод түвшинг 313,400 төгрөгөөр батлав

Улаанбаатарт амьжиргааны доод түвшинг 313,400 төгрөгөөр батлав

Үндэсний Статистикийн хорооноос Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай хуулийн дагуу 2023 онд мөрдөх "Хүн амын амьжиргааны доод түвшин"-г шинэчлэн баталжээ.