Дээд шүүхийн Шүүгчдийн зөвлөгөөнөөр дэгд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэнэ

Дээд шүүхийн Шүүгчдийн зөвлөгөөнөөр дэгд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэнэ

Монгол Улсын дээд шүүхийн Шүүгчдийн зөвлөгөөнийг 2023 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр товлов.

Зөвлөгөөнөөр Монгол Улсын дээд шүүхийн Шүүгчдийн зөвлөгөөний дэгд нэмэлт,  өөрчлөлт оруулах асуудал болон шүүгчийн гаргасан хүсэлтийг тус тус хэлэлцэнэ.