Иргэний хөдөлгөөний намын дарга нь Ө.Баяраа болсныг бүртгүүлэхээр Дээд шүүхэд ханджээ

Иргэний хөдөлгөөний намын дарга нь Ө.Баяраа болсныг бүртгүүлэхээр Дээд шүүхэд ханджээ

Иргэний хөдөлгөөний намаас Улсын дээд шүүхэд 2023 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр өргөдөл ирүүлжээ. Уг өргөдөл нь “Иргэний хөдөлгөөний намын дарга нь Ө.Баяраа болсныг, мөн намын хаягийн мэдээлэл өөрчлөгдсөнийг тус тус бүртгүүлэх” агуулгатай байна гэж Улс дээд шүүхээс мэдээлжээ.