Дэлхийн нийт цоохор ирвэсийн 20 гаруй хувь нь Монголд байна гэж Синьхуа агентлаг мэдээлэв

Дэлхийн нийт цоохор ирвэсийн 20 гаруй хувь нь Монголд байна гэж Синьхуа агентлаг мэдээлэв

Дэлхийн нийт цоохор ирвэсийн 20 гаруй хувь нь Монголд байна гэж Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас эш татаж Синьхуа агентлаг мэдээлэв.

Монгол Улсын Алтай, Саян, Хангайн нурууны 328,900 ам.км талбайг хамарсан 806-1127 тоотой 953 насанд хүрсэн цоохор ирвэс тэнүүчилж байна гэж Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-аас мэдээлжээ. Монгол Улс цоохор ирвэсийн тоо толгойгоор Хятад улсын дараа дэлхийд хоёрдугаарт ордог гэж тус байгууллагын мэдэгдэлд дурдсан байна.