“GOOGLE MAP” дээр Монголын газар орны зарим нэршил өөр орны хэлээр тэмдэглэгдсэн байсныг засварлажээ

“GOOGLE MAP” дээр Монголын газар орны зарим нэршил өөр орны хэлээр тэмдэглэгдсэн байсныг засварлажээ

Google-н газрын зураг дээр Монголын зарим газар нутаг, уул, гол усны нэршил өөр орны хэлээр, ойлгомжгүй тэмдэглэгээгээр тэмдэглэгдсэн байсан нь тухайн нутаг орны иргэдийг эмзэглүүлж байсан бөгөөд уг асуудлаар иргэд ЦХХХЯ-нд ханджээ. ЦХХХ-ны сайд Н.Учрал аль байршилд хэдэн нэршил алдаатай байгааг судлуулж, дүгнэн АНУ-д айлчлах үеэрээ Google компанид уг асуудлыг уламжлан шийдвэрлүүлсэн байна.

Тусгаар тогтносон улсын хувьд газар орныхоо нэрийг нэг стандартаар, нэг нэршлээр хөтөлж, түүнийгээ таниулах нь чухал гэдгийг Google-ийн Chrome үйлдлийн системийг хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Жон Соломон ЦХХХ-ны сайдтай хийсэн уулзалтын үеэр онцолжээ. Жишээ нь Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дорнод, Өвөрхангай, Өмнөговь аймгуудын 30 орчим газруудын нэршлийн алдааг залруулж Google map-н мэдээллийн санд зөв нэршлээр бүртгүүлсэн байна. Мөн Монгол улс Google компанитай хамтарч 1,500 инженер бэлтгэх ажлыг 2-р саэын 15-аас эхлүүлнэ. 2 тал хамтын ажиллагаагаа бататгаж, Монгол улсад цахим ур чадварын төв байгуулж, бүс нутагт туршлага хуваалцах чиглэлээр хамтарч ажиллахаа мэдэгджээ. Мөн хэрэглэгчдийн зүгээс тогтмол асууж байдаг Android in-app purchase-ийг энэ оны 2 дугаар хагаст нэвтрүүлэх хуваарьтайгаар Google комопани ажиллаж байгааг ЦХХХ-ны сайд Н.Учралыг Google компанийн удирдлагуудтай уулзах үеэр танилцуулжээ.