ТАНИЛЦ: 2020 оны зун дулааны шугамд засвар хийж, халуун ус хязгаарлах хуваарь

ТАНИЛЦ: 2020 оны зун дулааны шугамд засвар хийж, халуун ус хязгаарлах хуваарь

Энэ зун /2020 он/ Нийслэлийн дулаан хангамжийн шугамд засвар хийх ажлын графикаа батлагдсан байна. Иймд тус засварын ажлын үед хэрэглээний халуун усыг хязгаарлана гэж "УБДС" ТӨХК-аас мэдээлжээ.

Харин эасварын үеэр дулааны сүлжээнд "0" зогсолт хийгдэхгүй тул таслах хаалтуудыг үндсэн шугамын зогсолттой уялдуулан шөнийн бригад байгуулан ажиллаж, графикт хугацаанаас өмнө дуусгахаар төлөвлөжээ.

Засвар хийх хуваарь:

Засвар хийх хуваарь

 

Засвар хийх хуваарь

Эх хувь