Улсын онцгой комиссын өнөөдрийн хуралдаанаар зарим аж, ахуй нэгжүүдийг нээх талаар шийдвэр гаргана

Улсын онцгой комиссын өнөөдрийн хуралдаанаар зарим аж, ахуй нэгжүүдийг нээх талаар шийдвэр гаргана

Улсын онцгой комисс өнөөдөр хуралдана. Тус хуралдаанаар үйл ажиллагаа нь нээх боломжтой салбарууд, аж ахуйн нэгжүүдийн судалгаатай танилцаж, шийдвэр гаргана. 

Мөн энэ сарын 10-ны өдөр дуусах хөл, хориог үргэлжлүүлэн сунгах асуудлаар Нийслэлийн онцгой комиссоос хийсэн судалгааг үндэслэн шийдвэр гаргах юм байна. 

Эхний ээлжид үйл ажиллагааг нээх аж ахуйн нэгж, байгууллагын тооцоо судалгаа, санал болон халдвар хамгааллын дэмлэмийн зааврыг боловсруулан өнөөдөр Улсын онцгой комисст саналаа хүргүүлжээ.