Нийцлийн менежмент, авлигын эсрэг менежментийн дотоод аудиторуудыг бэлтгэлээ

Нийцлийн менежмент, авлигын эсрэг менежментийн дотоод аудиторуудыг бэлтгэлээ

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК Монгол Улсад анх удаа Олон улсын Нийцлийн менежментийн тогтолцоо ISO 37301:2021, Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 стандартуудыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж буй.

Энэ хүрээнд дээрх стандартуудын дотоод аудиторуудыг бэлтгэх сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтыг БНЭУ-ын “Criterion” сургалтын байгууллагаас удирдан явуулсан бөгөөд “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн холбогдох нэгжүүдээс 16 дотоод аудиторыг бэлтгэж, гэрчилгээг гардууллаа.