Шавж устгал хийгдэх тул ойд зорчихгүй байхыг анхаарууллаа

Шавж устгал хийгдэх тул ойд зорчихгүй байхыг анхаарууллаа

Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлын хүрээнд нийслэлийн ногоон бүс болох Бэлх, Сэлхийн ам, Улиастайн ам, Богдхан уулын ДЦГ-ын ногоон бүс болон Горхи Тэрэлжийн БЦГ-ын ойн санд 2023 оны зургаадугаар сарын 9-16-ны өдрүүдэд авиамикробиологийн аргаар Эйр трактор AT-602 маркийн онгоцоор тэмцлийн ажлыг гүйцэтгэнэ.

Ойн хөнөөлт шавжийн голомтыг хязгаарлах тэмцлийн ажилтай холбогдуулан дээрх хугацаанд ард иргэдийг ногоон бүс болон ойд зорчихгүй байхыг анхааруулж байна.