Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын даргыг бүртгүүлэх өргөдлийг Дээд шүүхэд ирүүлжээ

Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын даргыг бүртгүүлэх өргөдлийг Дээд шүүхэд ирүүлжээ

Иргэн Ш.Төмөрсүхээс Улсын дээд шүүхэд 2023 оны есдүгээр сарын 15-ны өдөр өргөдөл ирүүлжээ. Уг өргөдлийн талаар Улсын дээд шүүхээс “Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч намын даргыг бүртгүүлэх” агуулгатай байна гэж мэдээллээ. Сонирхуулахад, тус нам нь 2007 онд Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн ба үүсгэн байгуулагчаар Ш.Төмөрсүх бүртгэлтэй байна.