Тэрэлжид зэрлэг амьтанд зориулсан хиймэл ""хөв цөөрөм" хийжээ

Тэрэлжид зэрлэг амьтанд зориулсан хиймэл ""хөв цөөрөм" хийжээ

Горхи Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын бүрэлдэхүүнд багтдаг Нагалхан уулын байгалийн нөөц газарт зэрлэг амьтадад зориулсан хөв цөөрмийг тус нөөц газрын зүүн хойд тал, "Чоно төрдөг" нэртэй газарт байдаг бяцхан булгийн адагт шинээр хийлээ.