Эрүүл мэндийн яамны мэдэгдэл

Эрүүл мэндийн яамны мэдэгдэл

Эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан мэдэгдлийг хүргэж байна.