БОАЖЯ: Иргэд нэг удаадаа 25 кг хүртэлх самар түүх зөвшөөрөлтэй

БОАЖЯ: Иргэд нэг удаадаа 25 кг хүртэлх самар түүх зөвшөөрөлтэй

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас самар түүхдээ юуг анхаарах талаар зөвлөмж хүргүүлжээ.