Дундаж цалин нэг сая, нэг зуун мянган төгрөг байна

Дундаж цалин нэг сая, нэг зуун мянган төгрөг байна

Өнөөдөр Үндэсний статистикийн газраас арваннэгдүгээр сарын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтийг танилцууллаа.