НӨАТ-ын буцаан олголтоо нэгдүгээр улиралд авч чадаагүй иргэд дараагийн улиралд өссөн дүнгээр авна

НӨАТ-ын буцаан олголтоо нэгдүгээр улиралд авч чадаагүй иргэд дараагийн улиралд өссөн дүнгээр авна

НӨАТ-ын тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр буцаан олголтын урамшууллыг улирал тутам олгож байхаар зохицуулсан. Иргэд НӨАТ-ын төлбөрийн баримтаа дөрөвдүгээр сарын 8-ны өдрийн 23:59 цагаас өмнө бүртгүүлснээр 2020 оны нэгдүгээр улирлын буцаан олголтын урамшууллаа авах юм.

Энэ оны эхний улирлын НӨАТ-ын буцаан олголтыг дөрөвдүгээр сард олгож буй. Үүнд нийт 860 мянган иргэн хамрагдаж, 40 тэрбум төгрөгийн буцаан олголт олгох юм байна. Сангийн яамны мэдээлснээр нэг хүн дунджаар 47 мянган төгрөгийн буцаан олголт авах тооцоо гарчээ.

Иргэд хувийн мэдээлэл зөрүүтэй эсвэл төлбөрийн баримтаа тухайн улиралдаа бүртгүүлж амжаагүй зэргээс шалтгаалан НӨАТ-ын буцаан олголтоо нэгдүгээр улиралдаа авч чадаагүй бол дараагийн улиралд өссөн дүнгээр авах юм байна.

Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага саналыг хүлээн авснаасаа хойш ажлын 45 өдөрт багтаан албан татварыг буцаан олгох шийдвэрийг гаргана. Тиймээс Е-barimt системийн хэрэглэгч та хувийн мэдээллээ бүрэн, зөв оруулсан эсэхийг шалгахыг мэргэжилтнүүд зөвлөж байна.