Согтууруулах ундаа худалдсан аж ахуй нэгжийг 100 сая төгрөгөөр торгоно

Согтууруулах ундаа худалдсан аж ахуй нэгжийг 100 сая төгрөгөөр торгоно

УИХ-ын санал хураалт өнөөдөр 7:00 цагт орон даяар эхэллээ. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны сонгуулийн үйл ажиллагааны хэв журам сахиулах эргүүл хамгаалалтад цагдаагийн байгууллагын алба хаагч нар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллаж байна.

Энэ өдөр 

  • Согтууруулах ундаагаар үйлчлэх, худалдах; 
  • Соёл урлаг, үзвэр, спортын зэрэг олныг хамарсан аливаа арга хэмжээ зохион байгуулах; 
  • Гадаа болон битүү талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг худалдаа, үйлчилгээний төв ажиллах зэрэг үйл ажиллагааг хориглоно.

Зөрчил үйлдсэн иргэнийг Зөрчлийн тухай хуулийн 17 дугаар бүлгийн 17.1.34-д зааснаар 10 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 100 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.