Дээд шүүхийн танхимын тэргүүнийг өнөөдөр сонгоно

Дээд шүүхийн танхимын тэргүүнийг өнөөдөр сонгоно

Улсын Дээд шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөн өнөөдөр буюу гуравдугаар сарын 5-ны өдөр хуралдахаар товлогдсон. Уг зөвлөгөөнөөр Улсын Дээд шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөний дэгийг батлах, Улсын Дээд шүүхэд ирсэн хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлт хүлээн авах, хуваарилах болон хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг томилох журмын төсөл хэлэлцэх юм. 

Түүнчлэн Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлд заасны дагуу Улсын Дээд шүүхийн танхимын тэргүүнийг сонгох юм.