Цагаан хад суурьшлын бүсэд зөвшөөрөлгүй нэвтэрсэн дөрвөн жолоочийг торгожээ

Цагаан хад суурьшлын бүсэд зөвшөөрөлгүй нэвтэрсэн дөрвөн жолоочийг торгожээ

Цагаан хад суурьшлын бүсэд ирэх зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн ажилтнууд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд 14 хоног тусгаарлагдаж байгаа юм. 

Харин зөвшөөрөлгүй, хулгайн тээврээр ирсэн иргэдэд холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцон ажиллаж байна.

Өнгөрсөн өдрүүдэд Цагаан хад руу зөвшөөрөлгүй нэвтэрсэн дөрвөн жолоочид Зөрчлийн хэрэг нээн шалгаж, Шүүхээр шийдвэрлэн торгох арга хэмжээ авч буцаалаа.

Иймд зөвшөөрөлгүй /хулгайн тээврээр/ тус бүс рүү нэвтрэхгүй байхыг анхааруулъя гэж Өмнөговь аймгийн Онцгой комиссоос мэдээлэв.