Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг 40 хувь өсжээ

Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг 40 хувь өсжээ

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэст 2022 оны эхний улиралд авлигын 124 хэрэг бүртгэгджээ. Энэ нь өмнөх оны эхний улиралтай харьцуулахад 35-аар буюу 39.3% өссөн дүн юм.

Авлигын гэмт хэрэг өмнөх оны мөн үеэс өсөхөд эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах гэмт хэрэг 28-аар буюу 39.4% өссөн нь голлон нөлөөлснийг Үндэсний статистикийн хороо мэдээлэв.  Бүртгэгдсэн авлигын 124 хавтаст хэргийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 22 дугаар бүлгийн зүйлээр ангилахад: 

  • 99 (75.6%) нь эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах
  • 17 (13.0%) нь хахууль авах гэмт хэрэг
  • 7 (5.3%) нь хахууль өгөх гэмт хэрэг
  • 4 (3.0%) нь үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэрэг
  • 1 (0.8%) нь дураараа аашлах гэмт хэрэг
  • 2 (1.5%) нь төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулах гэмт хэрэг
  • 1 (0.8%) нь хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглах гэмт хэрэг байна.

Ташрамд дурдахад, Эрүүгийн хуулийн 236 дугаар зүйлд Дураараа аашлах талаар тусгасан бөгөөд 236.1.Дураараа аашлах, өөрөөр хэлбэл өөртөө үнэхээр байгаа буюу байна гэж үзсэн, эсхүл бусадтай маргаж байхдаа хуулиар тогтоосон журмыг зөрчиж эрхээ дураараа хэрэгжүүлснээс аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд бага бус хэмжээний хохирол учирсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5-50 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, нэг зуугаас хоёр зуун цаг хүртэл хугацаагаар албадан ажил хийлгэх, эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ял шийтгэлтэй гэж заажээ.