Их дэлгүүрийн урд талын сурталчилгааны самбарыг буулгалаа

Их дэлгүүрийн урд талын сурталчилгааны самбарыг буулгалаа

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Их дэлгүүрийн урд талын сурталчилгааны самбарыг буулгав.

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зарим арга хэмжээний тухай Нийслэлийн Засаг дарга А/880 тоот захирамж зургаадугаар сарын 30-нд гарсан. Үүнтэй холбоотойгоор нийслэлийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй байрлуулсан, хуучирч муудсан самбаруудыг буулгах ажил хийгдэж байгаа юм.