Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг эмч, ажилчдынхаа үндсэн цалинг 40 хувиар нэмжээ

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг эмч, ажилчдынхаа үндсэн цалинг 40 хувиар нэмжээ

Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн шинэчлэлийн хүрээнд гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоонд шилжсэнээр эмч ажилчдадаа ур чадвар, ажлын гүйцэтгэл, хариуцлага, тусламж үйлчилгээний чадвар, үр дүнгээр нь цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдээд байна. Иймд Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг энэ наймдугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үндсэн цалинг 40 хувиар нэмж нэг сая хоёр зуун мянган төгрөг болгожээ.

Эх сурвалж: