Монголбанкнаас арилжааны жижиг банкуудад АНХААРУУЛГА мэдэгдэл хүргэжээ

Монголбанкнаас арилжааны жижиг банкуудад АНХААРУУЛГА мэдэгдэл хүргэжээ

Энэ оны дөрөвдүгээр сард Капитал банк дампуурч, олон зуун харилцагчдаа “Хэнд хандах вэ” гэсэн эргэлзээ түрүүлж орхисон.

Тэгвэл Монголбанкнаас өнгөрсөн долоо хоногт арилжааны жижиг банкуудад “Өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэхийг анхааруулсан албан тоот” илгээсэн байна.

Албан бичгийн цаад утга нь хэрэв өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх арга хэмжээг нэн яаралтай авахгүй бол капитал банк шиг дампуурал зарлах асуудал үүсч болзошгүйг анхааруулсан байна.