Өөрийнхөө зээлийг төлүүлэх зорилгоор зээл олгосон гэрээг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцов

Өөрийнхөө зээлийг төлүүлэх зорилгоор зээл олгосон гэрээг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцов

Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд иргэн Б-ийн гомдлыг хэлэлцсэн байна.

Иргэн Б нь шүүхэд хандаж, “… зээлийн гэрээ, үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны болон худалдах худалдан авах гэрээнүүдийг хүчин төгөлдөр бус хэлцэл болохыг тогтоолгож, үл хөдлөх эд хөрөнгүүдийг барьцаанаас чөлөөлөхийг хариуцагч Банк бус санхүүгийн байгууллагад даалгах” нэхэмжлэлийн шаардлага гаргаж, “ … 2018 онд тус Банк бус санхүүгийн байгууллагаас зээл аваад төлж чадаагүй байж байтал эднийхээс над руу утасдаж “… иргэн В-гээс хоногийн 1 хувийн хүүтэй 360,000,000 төгрөг зээл авч манайхаас авсан өмнөх зээлээ төлөөд, буцаагаад манайхаас 360,000,000 төгрөгийн  зээл аваад  В-гийн зээлийг төлчих” гэсэн санал тавьсан. Уг саналынх нь дагуу В-ээс мөнгө зээлж, эдний зээлийг төлөөд, буцаагаад энэ Банк бус санхүүгийн байгууллагатай 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр зээлийн гэрээ байгуулж 360,000,000 төгрөг авсныгаа иргэн В-гийн данс руу 1 хувийн хүүгийн хамт шилжүүлсэн. 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр Банк бус санхүүгийн байгууллагатай хийсэн энэхүү зээлийн гэрээ нь  өөр хэлцлийг халхавчлах зорилгоор хийсэн хэлцэл тул хүчин төгөлдөр бус” гэжээ.

 
Өнөөдөр бар өдөр

22 цагийн өмнө