Хилийн чанадад байгаа иргэдийн итгэмжлэлийг өнөөдрөөс эхлэн нотариатчаас авах боломжтой болжээ

Хилийн чанадад байгаа иргэдийн итгэмжлэлийг өнөөдрөөс эхлэн нотариатчаас авах боломжтой болжээ

Хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрууд цахим нотариатын үйлчилгээг нэвтрүүлсэнтэй холбогдуулан иргэдийн баталгаажуулж илгээсэн итгэмжлэлийг Монгол Улсад хүлээн авах төлөөлөгч нь өөрт ойрхон байрлах аль ч нотариатчаас авах боломжтой боллоо.

Төлөөлүүлэгч иргэн итгэмжлэлийн зүүн доод буланд байрлах QR код болон үсгэн кодыг хүлээн авагчдаа илгээх бөгөөд уг кодоор нотариатч хэвлэж баталгаажуулж өгөх юм.

Арванхоёрдугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө үйлдэж гэрчилсэн итгэмжлэлийг ГХЯ-ны Консулын газраас, харин арванхоёрдугаар сарын 1-нээс хойш гэрчилсэн итгэмжлэлийг нотариатчаас хүлээн авахыг тус газраас мэдэгдлээ.
Өнөөдөр морь өдөр

3 цагийн өмнө