АТГ-ын хэлтсийн дарга асан Х.Хашбаатарыг Шүүхийн сахилгын хорооны даргаар сонгожээ

АТГ-ын хэлтсийн дарга асан Х.Хашбаатарыг Шүүхийн сахилгын хорооны даргаар сонгожээ

Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 95.11-д заасны дагуу Шүүхийн сахилгын хорооны дарга Д.Мягмарцэрэнгийн нэг жилийн бүрэн эрхийн хугацаа 2022 оны арваннэгдүгээр сарын 29-ний өдрөөр дуусгавар болсон.

Шүүхийн сахилгын хорооны 2022 оны арваннэгдүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит бус зөвлөгөөнөөр сахилгын хорооны гишүүдийн олонхын саналаар Шүүхийн Сахилгын хорооны даргаар Хашгамбайн Хашбаатарыг сонголоо. Х.Хашбаатар ШСХ-ны шүүгч бус гишүүнээр жилийн өмнө томилогдохоосоо өмнө АТГ-т хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан нэгэн юм.