Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнд саад учруулсан 161.6 га талбайн хашаа, хайсыг буулгаж, газар чөлөөллөө

Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнд саад учруулсан 161.6 га талбайн хашаа, хайсыг буулгаж, газар чөлөөллөө

БОАЖЯ-ны шийдвэрээр Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын 161.6 га талбай, Богдхан уулын дархан цаазат газрын 6,5 га талбайг чөлөөллөө.

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийг үндэслэн Богдхан уулын ДЦГ, Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын  хамгаалалтын захиргааны нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй хашаа барьсан, нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, орц, гарцыг хаасан, мал амьтны нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнд саад учруулсан хашаа, хайсыг албадан буулгаж байгаа юм. 
Өнөөдөр туулай өдөр

3 цагийн өмнө