LIVE: 16 тэрбумын зээл авсан Мондулаан трейд ХХК нь 11.4 тэрбум төгрөгийг зориулалтын бусаар ашигласан гэж дүгнэжээ

LIVE: 16 тэрбумын зээл авсан Мондулаан трейд ХХК нь 11.4 тэрбум төгрөгийг зориулалтын бусаар ашигласан гэж дүгнэжээ

Хөгжлийн банкнаас зээл авсан компаниудын зээлийн зарцуулалтыг “нотлох баримт”-д үндэслэн шинжлэх УИХ-ын нээлттэй сонсгол үргэлжилж байна.

Яг одоо Хөгжлийн банкнаас 2018 онд 16 тэрбум төгрөгийн зээлийг “Баянголын ам дахь Зүүн шанд, Улааншивэртийн амны алтны шороон ордыг ашиглах төсөл”-дөө зориулж авсан Мондулаан трейд ХХК-ийн асуудлыг хэлэлцэж байна. Мондулаан трейд ХХК-ийг “Нүүдэлчин групп” ХХК, н.Баярсайхан нар эзэмшдэг байна.  Тус компани нь Хөгжлийн банкнаас авсан нийт 16 тэрбум төгрөгийн зээлийнхээ 11.4 тэрбум төгрөгийг зээл болон зээлтэй адилтгаж зориулалтын бусаар ашигласан гэж шинжээч дүгнэжээ. 

LIVE: