ВИДЕО: 21 сав газрын захиргаанд богино долгионы холбоогоор тоноглогдсон автомашинуудыг хүлээлгэн өглөө

ВИДЕО: 21 сав газрын захиргаанд богино долгионы холбоогоор тоноглогдсон автомашинуудыг хүлээлгэн өглөө

21 аймгийн сав газрын захиргаанд ниссан патрол (Y-61) маркийн 30 авто машиныг хүлээлгэн өглөө.

Япон Улсын Засгийн газрын “Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Монгол Улсын байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийг дэмжих, улмаар усны засаглалыг сайжруулж бэхжүүлэх зорилгоор хөрөнгө санхүүгийн бодитой тусламж үзүүлж байгаагийн нэгэн илрэл нь богино долгионы холбоогоор тоноглогдсон, туулах чадвар сайтай Ниссан Патрол (Y-61) маркийн 30 автомашиныг Сав газрын захиргаад болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын харьяа байгууллагуудад хүлээлгэн өгч байна.

ВИДЕО: