Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намаас хаяг болон утасны дугаарын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлт ирүүлжээ

Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намаас хаяг болон утасны дугаарын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлт ирүүлжээ

Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга  Б.Мөнхжаргалаас Улсын дээд шүүхэд 2023 оны гуравдугаар сарын 17-ны өдөр хүсэлт ирүүлжээ. Уг хүсэлт нь “намын хаяг болон утасны дугаарын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх” агуулгатай байна.

Эх сурвалж: Монгол Улсын Дээд шүүх