МИАТ компани "бүхээгийн ажилчид"-ынхаа дүрэмт хувцсаа шинэчилжээ

МИАТ компани "бүхээгийн ажилчид"-ынхаа дүрэмт хувцсаа шинэчилжээ

Монгол Улсын Үндэсний агаарын тээвэрлэгч МИАТ компани бүхээгийн ажилчдын дүрэмт хувцсыг шинэчилжээ. Тус дүрэмт хувцсыг “Michel&Amazonka”-аар хийлгэсэн байна.