Албани Улсын сөрөг хүчний улстөрчид 2024 оны төсвийн санал хураалтыг зогсоохын тулд парламентын танхимд гал тавьжээ

Албани Улсын сөрөг хүчний улстөрчид 2024 оны төсвийн санал хураалтыг зогсоохын тулд парламентын танхимд гал тавьжээ

Албани Улсын сөрөг хүчний улстөрчид 2024 оны төсвийн төслийн танхимын санал хураалтыг зогсоохын тулд парламентын танхимд утаа болон гал тавьжээ. Тус улсын сөрөг хүчний хууль тогтоогчид эрх баригч Социалист намын дарангуйлал улам бүр нэмэгдэж байгааг эсэргүүцэж, энэхүү үйлдлийг гаргажээ.

 Эх сурвалж: BBC news