Хүнсний гол нэрийн барааны дундаж үнэ 0.8 хувиар өсжээ

Хүнсний гол нэрийн барааны дундаж үнэ 0.8 хувиар өсжээ

Үндэсний Статистикийн Хорооноос хүнсний зарим гол нэрийн барааны дундаж үнийг танилцууллаа. 

Улаанбаатар хотод 2023 оны 12-р сарын 18-ны байдлаар хүнсний гол нэрийн барааны дундаж үнэ өмнөх сараас 1.1 хувь, өмнөх 7 хоногоос 0.8 хувиар тус тус өссөн байна.

Аймгийн төвүүдэд 2023 оны 12-р сарын 18-ны байдлаар хүнсний гол нэрийн зарим барааны дундаж үнэ хэд байгааг танилцуулж байна.