Төв аймгийн Батсүмбэр сумаас ойн улаан хачгийн тархалтын шинэ цэгийг илрүүлжээ

Төв аймгийн Батсүмбэр сумаас ойн улаан хачгийн тархалтын шинэ цэгийг илрүүлжээ

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, Нийслэлийн ЗӨСТ хамтран Төв аймгийн Батсүмбэр, Баянчандмань, Жаргалант сумын нутагт 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 29-нөөс тавдугаар сарын 4-ний хооронд хачгаар дамжих халдварын үүсгэгчийн тархалт тогтоох тандалт судалгааг хийлээ.

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Сөгнөгөрийн ам, Жаргалант сумын Хустай амнаас тус тус ойн улаан хачгийн тархалтыг шинээр илрүүлж, тогтоолоо. Түүнчлэн Батсүмбэр, Баянчандмань, Жаргалант сумын нутгаас "Dermacentor" төрлийн нэг зүйлийн хачиг цуглуулсан. Тандалт судалгаагаар цуглуулсан хоёр зүйлийн 353 хачигт хачгаар дамжих халдварт өвчний үүсгэгч тодорхойлох молекул биологийн шинжилгээг хийж, Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг төлөвлөнө гэж Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээллээ. 
Өнөөдөр тахиа өдөр

3 цагийн өмнө